පකිස්තානයටත් ඉන්ධන සහ ගෑස් ආනයන අර්බුද

244

පකිස්තානය තුළ මතුව ඇති ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ ඉන්ධන සහ ගෑස් ආනයනය කිරීමේ ගැටලුව මතුවී ඇත.එරට ආර්ථිකය ශක්තිමත් වී තිබුණේ ඇමෙරිකානු ආර්ථික ආකෘතිය අනුව යමිනි.එනම්ඉන්ධන මිල අඩුව සහ ආනයනය කරන මෝටර් රථ මිල ඉහළ ලෙසිනි.පකිස්තානය සිය ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීමට ධනවත් සහ බලයත් ජාතීන්ට සිය හමුදාව කුළියට ලබාදීමට කටයුතු කරයි.මෙය තිරසර සංවර්ධනයක් නොවන බව ආර්ථික විශේෂඥයෝ පෙන්වා දෙති. එසේම රාජ්‍ය නොවන ක්‍රියාකාරීන්ට ද අවි පුහුණුව ලබා දීමට පියවර ගෙන තිබේ.එරට ආර්ථිකය වසර 75කාලය තුළ 22වතාවක්කඩා වැටී ඇත. මේවන විට පකිස්තානය ජනතාවට ප්‍රමාණවත් තරමින් ආහාර, විදුලි බලය, අධ්‍යාපනයක් නැත.පකිස්තානය මේවනවිට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලට ගෙවිය යුතු මුදල ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 09කි.කෙටි කාලීනව ගෙවිය යුතු ණය ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 07කි.එය ඉදිරි වසර තුන තුළ ගෙවිය යුතුය. මේවන විට එරට ආදායම ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 7.6සිට 7.1දක්වා අඩුවී තිබේ.ජීවන වියදම සියයට 13.8%දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment