පඬුකරඳ කඳ ගොඩ ගැනේ…

246

දාරලුව අධිවේගී මාර්ග පථයේ තිබී හොර රහසේ කපා වළ දැමූ (මීටර් 500 ක් පමණ බෙම්මුල්ල දෙසට අධිවේගී මාර්ගයේ ම පස් කන්දක් තුළ) පඬුකරඳ ශාකයේ මුල් කඳ කොටස අධිකරණ නියෝගයක් මත ඊයේ දින (28) ගොඩගනු ලැබූ අයුරු. එය ගම්පහ උද්භිද උද්‍යානයට ගෙනගොස් සිටුවීමට තීරණය කර ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment