පසුගිය වසරේ වැඩිම සංචාරකයින් ඉන්දියාවෙන්

104


පසුගි 2021 වසරේ ශ‍්‍රී ලංකාවට පැමිණි විදේශ සංචාරකයින්ගෙන් වැඩිම පිරිස පැමිණ ඇත්තේ ඉන්දියාවෙන් බව සංචාරක අමාත්‍යංශය 2021 දෙසැම්බර් මස නිකුත් කළ වාර්තා අනුව හෙළිවී ඇත.2021 වසර තුළ ශ‍්‍රී ලංකාවට සංචාරකයින් 89,506ක් පැමිණ ඇති අතර ඉන් 23,566ක් පැමිණ ඇත්තේ ඉන්දියාවෙනි.එය ප‍්‍රතිශතයක් ලෙස ගත් විට සියයට 26.3කි.2021 ජනවාරි සිට 2021 දෙසැම්බර් දක්වා පැමිණි සංචාරකයින් අතරින් 56,268 ක් ශ‍්‍රී ලංකාවට පැමිණ ඇත්තේ ඉන්දියාවේ සිටය.2019 පාස්කු ප‍්‍රහාරයෙන් පසු ශ‍්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය කඩා වැටෙන්නට පටන්ගත් අතර කොවිඩ් සංගතය ඇතිවීමත් සමග එය බරපතල අර්බුධයකට ලක් විය.2019 වසරේ දී ශ‍්‍රී ලංකාවට සංචාරකයින් පැමිණ තිබුණේ ලක්ෂ 19කි.2018 වසරේ ලක්ෂ 23ක් පැමිණ තිබුණි.

advertistmentadvertistment