ප්‍රියංකා ගාන්ධි වයනාද් අතුරු මැතිවරණයට

759

කේරළයේ වයනාද් හි අතුරු මැතිවරණය සඳහා ප්‍රියංකා ගාන්ධි ඉදිරිපත් කිරීමට ඉන්දීය කොන්ග්‍රසය තීරණය කර ඇත. ඇය දැනට දශක දෙකක පමණ කාලයක සිට එම පක්ෂයේ ප්‍රචාරක වැඩසටහන්වලට දායක වී ඇත. ඇයගේ දේශපාලන ගමන පක්‍ෂයේ ප්‍රචාරක කටයුතුවල සිට පක්ෂ සංවිධායකවරියක් දක්වා පරිවර්තනය වී ඇත.

ගාන්ධි මහත්මිය මනෝවිද්‍යාව පිළිබඳ උපාධියක් සහ බෞද්ධ අධ්‍යයනය පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධියක් ලබා ඇත. ඇය ව්‍යාපාරික රොබට් වද්‍රා සමග විවාහ වී සිටින අතර ඇයට දරුවන් දෙදෙනකු සිටී.

ඇගේ සහෝදර රාහුල් ගාන්ධිගේ මැතිවරණ සමාරම්භයේදී 2004 ලෝක් සභා මැතිවරණයේදී දේශපාලනයට අය තම පළමු පියවර තැබුවාය. එම වසරේ මහ මැතිවරණයට පෙර ඇය රාහුල් වෙනුවෙන් ඇමේති හි සහ මව සෝනියා වෙනුවෙන් රායිබරේලි හි ප්‍රචාරක කටයුතු කළාය.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment