ප්‍රධාන රෝහල් ඉදිරිපිට අද දහවල් උද්ගෝෂණ

63

සෞඛ්‍ය වෘත්තීය වේදීන් ගේ විරෝධතා උද්ගෝෂණයක් අද දහවල් දිවයින පුරා පිහිටි ප්‍රධාන රෝහල් ඉදිපිට පවත්වන බව එම වෘත්තිය වේදීන් ගේ සමිතියේ කැදවුම්කරු රවි කූමුදේශ් මහතා පවසයි.ඒ අනුව කොළඹ ජාතික රෝහල, මහනුවර ශික්ෂණ රෝහල, කුරුණෑගල ශික්ෂණ රෝහල, අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහල, මඩකලපුව ශික්ෂණ රෝහල සහ රත්නපුර ශික්ෂණ රෝහල යන රෝහල් ඉදිරි පිට මෙම උද්ගෝෂණ පවත්වන බව සදහන් කරයි.

advertistmentadvertistment