ප්‍රධාන රෝහල් ඉදිරිපිට අද දහවල් උද්ගෝෂණ

163

සෞඛ්‍ය වෘත්තීය වේදීන් ගේ විරෝධතා උද්ගෝෂණයක් අද දහවල් දිවයින පුරා පිහිටි ප්‍රධාන රෝහල් ඉදිපිට පවත්වන බව එම වෘත්තිය වේදීන් ගේ සමිතියේ කැදවුම්කරු රවි කූමුදේශ් මහතා පවසයි.ඒ අනුව කොළඹ ජාතික රෝහල, මහනුවර ශික්ෂණ රෝහල, කුරුණෑගල ශික්ෂණ රෝහල, අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහල, මඩකලපුව ශික්ෂණ රෝහල සහ රත්නපුර ශික්ෂණ රෝහල යන රෝහල් ඉදිරි පිට මෙම උද්ගෝෂණ පවත්වන බව සදහන් කරයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment