පාර්ලිමේන්තුවේ හෙට සහ අනිද්දා විවාද

255


රට තුළ පවතින තත්වය සම්බන්ධයෙන් හෙට සහ අනිද්දා පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදයක් පැවැත්වීමට අද පැවැති පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී තීරණය කර ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment