පාර්ලිමේන්තු වටරවුමේ උද්ඝෝෂණයක්

295


පාර්ලිමේන්තු වටරවුමේ දියත උයන ආසන්නයේ මේ වන විට උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්වේ. පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන මන්ත‍්‍රීවරු සියලු දෙනා ඉවත්විය යුතුයැයි පවසමින් මෙම උද්ඝෝෂකයෝ සටන්පාඨ කියමින් සිය උද්ඝෝෂණයේ නිරතව සිටිති. පාර්ලිමේන්තු මාර්ගය අවහිර කරමින් පොලිස් මාර්ග බාධක දමා ඇති අතර පොලිසිය සහ හමුදාව රැකවල්ලා සිටිති.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment