පාර්ලිමේන්තුව අද රැස්වෙයි

36

පාර්ලිමේන්තුව අද පෙරවරු 10 ට රැස්වීමට නියමිතය. අද සිට මෙම මස 24 වැනිදා දක්වා පාර්ලිමේන්තුව පැවැත්වේ.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment