පාර්ලිමේන්තුව කල් තබයි

129


ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් සිය රාජාසන කථාව අවසන් කරමින් පාර්ලිමේන්තුව මෙම මස 09 වැනිදා පස්වරු 1.00 දක්වා කල් තැබීය.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment