පාර්ලිමේන්තුව හෙට පමණයි

130


රට තුළ පවතින ඉන්ධන ගැටලුව නිසා පාර්ලිමේන්තුව අද සහ හෙට පමණක් පැවැත්වීමට පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී තීරණය කළ බව සභානායක ඇමැති දිනේශ් ගුණවර්ධන මහතා පවසයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment