පාර්ලිමේන්තු කටයුතු ගැන අද රැස්වීමක්

35

පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාවේ රැස්වීමක් අද පැවැත්වේ.පෙරවරු 10.30ට පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එම රැස්වීම පැවැත්වෙනු ඇත.පාර්ලිමේන්තුවේ එළඹෙන සතියේ න්‍යාය පත්‍රය පිළිබඳව තීරණය කිරීම සඳහා එම රැස්වීම පැවැත්වෙයි .ඒ අනුව ලබන සතියේ 20 වනදා සිට 23 වනදා දක්වා පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීමට නියමිතය.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment