පාර්ලිමේන්තු පිවිසුමට දැඩි රැකවල්

145

පාර්ලිමේන්තු පිවිසුම් වටරවුම අසල ඊයේ (14දා) දැඩි ආරක්‍ෂක රැකවරණ යොදා තිබූ අයුරු.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment