පාර්ලිමේන්තු පිවිසුම් මාර්ගය අසලදී කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාරයක්

179


බත්තරමුල්ල පොල්දූව මංසන්දියේ පාර්ලිමේන්තු පිවිසුම් මා්ගය අසල පැවැත්වෙන විරෝධතාවයක් විසුරුවා හැරීමට පොලිසිය කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාර එල්ල කරයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment