පාර්ලිමේන්තු පිවිසුම් මාර්ග වසයි

159

අද පෙරවරු 10 ට පාර්ලිමේන්තුවේ විශේෂ රැස්වීමක් පැවැත්වෙන බැවින් බත්තරමුල්ල පොල්දූව මංසන්ධිය සහ ජපන් මිත්‍රත්ව පාලම අසලින් පාර්ලිමේන්තුවට පිවිසෙන මාර්ග මේ වන විට තාවකාලිකව වසා දැමීමට පොලිසිය පියවර ගෙන ඇත .එබැවින් විකල්ප මාර්ග භාවිතා කරන ලෙසට මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment