පාසල් අද සිට නිවාඩු

525

රජයේ සහ අනුමත පෞද්ගලික පාසල් වල පළමු වාරයේ දෙවැනි අදියර අදින් අවසන්වේ.තුන්වන අදියර ජුනි මස 12වැනිදා ආරම්භ වන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment