පාසල් ආරම්භය පෙබරවාරි 05ට යයි

207


රජයේ පාසල්වල සහ අනුමත පෞද්ගලික පාසල්වල පළමු පාසල් වාරය ලබන මස (පෙබරවාරි) 05 වනදා ආරම්භ කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කර සිටී

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment