පාසල් යළි වෙනදා මෙන්

170

සියලුම රජයේ පාසල් ලබන සඳුදා සිට සතියේ දින පහම පැවැත්වීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment