පාසල් යළි සඳුදා සිට

77


රජයේ සහ රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල්හි පළමු වාරයේ තෙවැනි අදියර මෙම මස 12 වැනිදා සඳුදා ආරම්භ කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පවසයි. අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය වෙනුවෙන් මැයි මස 26 වැනිදා සිට පළමු වාරයේ දෙවැනි අදියර අවසන් කරමින් නිවාඩු ලබා දුණි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment