පැයක් විදුලිය කපයි

143


විදුලි ඉල්ලුම වැඩිම කාලසීමාව වන පස්වරු 6.30ත් 8.30ත් අතර කාලයේදී දිවයිනේ ප‍්‍රදේශ රැසක පැයක පමණ විදුලිය කප්පාදුවක් සිදුකිරීමට වන බව විද්ලි බල මණ්ඩලයේ ප‍්‍රකාශකයෙක් පැවසීය.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment