පැය 10ක් විදුලිය කපයි

307

හෙට සිට දිවයින පුරා පැය 10ක් විදුලිය කප්පාදු කිරීමට විදුලි බල මණ්ඩලයට මහජන උපයෝගිතා කොමිසම අනුමැතිය දී ඇත.ඒ අනුව පෙරවරු 8.00 සිට පස්වරු 2.00 දක්වා පැය 06ක්ද පස්වරු 6.00 සිට රාත්‍රී 10.00දක්වා පැය 04ක්ද ලෙස විදුලිය කපා හැරීම සිදුවේ.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment