පාසල් නිල ඇඳුම් යළිත් එයි

581

ලබන වසරේ (2022) සිට පාසල් දරුවන් සඳහා නිල ඇඳුම් ලබා දෙනු ඇත.
ඒ සඳහා අවශ්‍ය රෙදි විළදී ගැනීමට කොන්ත‍්‍රාත් පිරිනැමීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment