පෑන් ඒෂියා බැංකුවේ නව ප්‍රධාන මෙහෙයුම් නිලධාරී තනතුරට නලින් එදිරිසිංහ පත්වේ

163
නලීන් එදිරිසිංහ මහතා ප්‍රධාන මෙහෙයුම් නිලධාරී පෑන් ඒෂියා බැංකුව

පෑන් ඒෂියා බැංකුවේ නව ප්‍රධාන මෙහෙයුම් නිලධාරී (Chief Operating Officer) ලෙස නලීන් එදිරිසිංහ මහතා පසු ගිය අප්‍රේල් 26 වනදා පත් කර ඇති අතර එය බැංකුවේ වේගවත් වර්ධනය සදහා වු උපාය මාර්ගික ගමන් මගේ සංදිස්ථානයක් සනිටුහන් කරන අවස්ථාවකි.

බැංකු ක්ෂේත්‍රයේ ගෞරවාදරයට පාත්‍ර වූ ප්‍රවීණයෙකු වන නලීන් එදිරිසිංහ මහතා වසර 35 කට වැඩි බැංකු සේවා පළපුරුද්දක් ඇති ප්‍රවීන බැංකුකරුවෙකුකි. ණය, ප්‍රතිසංවිධානය, ව්‍යාපෘති මූල්‍යකරණය සහ ශාඛා මෙහෙයුම් ඇතුළු පාරිභෝගික, කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ බැංකුකරණය පිළිබඳ පුළුල් පළපුරුද්දක් ඔහු සතුව ඇත. 2000 වසරේ සිට පෑන් ඒෂියා බැංකුවේ සේවය කරන ඔහු වසර ගණනාවක් පුරා බැංකුව ලබා ඇති සාර්ථකත්වයේ ප්‍රධාන කොටස් කරවෙකු ලෙස කටයුතු කලේය. 1987 දී කොමර්ෂල් බැංකුවෙන් සිය බැංකු ජීවිතය ආරම්භ කළ නලින් එදිරිසිංහ මහතා පසුව 1998 දී NDB බැංකුවට සම්බන්ධ වී කටයුතු කළේය.

නලින් එදිරිසිංහ මහතා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයෙන් කළමනාකරණය පිළිබඳ Msc උපාධියක් ලබා ඇත. ඔහු ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ වරලත් සාමාජිකයෙකු වන අතර සහතිකලත් වෘත්තීය කළමනාකරුවන්ගේ ආයතනයේද වරලත් සාමාජිකයෙකි. එසේම ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය බැංකුකරුවන්ගේ සංගමයේ සාමාජිකත්වය දරණ ඒ මහතා ශ්‍රී ලංකා පුහුණු සහ සංවර්ධන ආයතනයේ ජීවිත සහ ව්‍යාපාර පිලිබඳ සහතිකලත් පුහුණුකරුවෙකු ද වේ. ඔහු මේ වන විට ශ්‍රී ලංකා ජාතික වාණිජ මණ්ඩලයේ බැංකු අනු කමිටුවේ සභාපතිවරයා වන අතර ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයේ ශාස්ත්‍රීය සභාවේ සාමාජිකයෙකු වශයෙන් ද කටයුතු කරයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment