පෑලියගොඩ රථවාහන තදබදයක්

146

නුවර පාරේ පෑලියගොඩ අලුත් පාළම අසල මේවනවිට දැඩි රථවාහන තදබදයක් පවතින බව පොලිසිය පවසයි.

advertistmentadvertistment