පිටකොටුවේ ගින්නක්

146

පිටකොටුව පැරණි මාළු වෙළඳ සංකීර්ණය අසල කසල ගොඩ ගසා තිබූ කාමරයක් තුළ ගින්නක් හටගෙන ඇතැයි පිටකොටුව පොලිසිය කියයි.

කොළඹ මහ නගර සභාවේ ගිනි නිවීමේ ඒකකයට ඒ බව දැනුම් දීමෙන් පසුව ගිනි නිවීමේ රථ තුනක් එම ස්ථානයට පැමිණි ගින්න නිවීමට කටයුතු කළ බවද පොලිසිය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment