පිලිපීන ජනාධිපතිවරණයට ඩුටර්ටේගේ දියණිය සාරා ඉදිරිපත් වෙයි

191

පිලිපීන ජනපතිධුරයට ජනපති ඩුටර්ටේගේ දියණිය වූ සාරා කාර්සියෝ තරගවදින බව වාර්තාවේ. ඩැවෝ නගරයේ නගරාධිපතිනි ලෙස කටයුතු කරන්නේ ඇය යි. වත්මන් පිලිපීන ජනපති ඩුටර්ටේ දේශපාලනයෙන් විශ‍්‍රාම ගැනීමට ද තීරණය කර ඇත. වත්මන් ජනපති ඩුටර්ටේගේ සේවා කාලය 2022 ජුනි මස අවසන් වේ.

 සංස්කරණය – කීර්ති වර්ණකුලසුරිය

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment