පුද්ගලයින් හය දෙනෙක්ට එල්ලුම්ගහ

545

2000වසේදී දෙවිනුවර දී සිදුවූ පස් පුද්ගල ඝාතනයක් සම්බන්ධයෙන් මාතර මහාධිකරණය හමුවේ පැවැති නඩු විභාගයකින් වැරදි කරුවන් වූ පුද්ගලයින් හය දෙනකුට අද මරණ දඩුවම් නියම විය.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment