පුද්ගලයෙක් වෙඩි තබා ඝාතනය කරයි

95

මිද්දෙනිය ප්‍රදේශයේ දී ඊයේ රාත්‍රියේ වයස අවුරුදු 47ක පුද්ගලයෙක් වෙඩි තබා ඝාතනය කර ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment