පෙට්‍රල් නැති එන්ජින් නැති සුපිරි යතුරුපැදිය

1660
පෙට්‍රල් නැති එන්ජින් නැති සුපිරි යතුරුපැදිය

ලoකාවේ අපේ කොල්ලෙක් හදපු පෙට්‍රලුත් ඕන නැති එන්ජින් නැති විදුලි වේගයෙන් දුවන සුපිරි යතුරුපැදිය ගැන, සසිරoග ද සිල්වාගෙන්ම අහලා දැනගමු

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment