පෙරටුගාමී කාර්යාලයකට පොලිසියෙන් එයි

172


පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ නුගේගොඩ පිහිටි කාර්යාලය අද උදෑසන පොලිසිය විසින් පරීක්ෂාවට ලක්කර ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment