පොඩි මැණිකේ මඟ හිටී: මගීහු කොටගල දී නොසන්සුන් වෙති

226

කොළඹ කොටුව සිට බදුල්ල දක්වා ධාවනය වූ ‘පොඩි මැණිකේ’ දුම්රිය කොටගල දුම්රිය ස්ථානය ආසන්නයේ දී සංඥා ලබා නොදීම නිසා විනාඩි 30ක පමණ කාලයක් ඊයේ (14 දා) දුම්රිය ස්ථානයට කිලෝමීටරයක් පමණ නුදුරින් නතර කර තිබූ අතර පසුව පොලිස් නිලධාරින්ගේ මැදිහත් වීමෙන් පස්වරු 1.00ට පමණ කොටගල දුම්රිය ස්ථානය වෙත ගමන් කළේය.

‘පොඩි මැණිකේ’ දුම්රියෙන් ගමන් ගන්නා මගින් බස් රථවලින් පිටත් කර යැවීමට පොලිස් නිලධාරීන් පියවර ගෙන තිබුණි.

පොඩි මැණිකේ මඟ හිටී: මගීහු කොටගල දී නොසන්සුන් වෙති

දුම්රියෙන් පැමිණි මගීහු කොටගල දුම්රිය ස්ථානයේ දී නොසන්සුන්කාරී ලෙස හැසිරුණහ.

මේ අතර බදුල්ල සිට කොළඹ කොටුව දක්වා ධාවනය වූ ‘උඩරට මැණිකේ’ දුම්රිය නාවලපිටිය දුම්රිය ස්ථානය ආසන්නයේ දී නතර කිරීම නිසා පොලිස් නිලධාරීන්ගේ මැදිහත් වීමෙන් එම දුම්රිය නාවලපිටිය දුම්රිය ස්ථානය වෙත ගමන් කර එතැන් සිට මගීන් බස්රථ මගින් පිටත් කර යැවීමට පියවර ගැනුණි.

මගීන්ගේ සහ දුම්රිය ස්ථානයේ ආරක්ෂාවට පොලිසියට අමතරව යුද හමුදාව ද කැඳවා තිබුණි.

නුවරඑළිය නාලක රත්නායක

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment