පොලිස් ඇමැතිගේ පුතාගෙන් පොලිසිය අල්ලස් ඉල්ලලා

1425

‘දඩ ගෙවන්න මහන්සි වෙන්න ඕන නෑ, අපිට උදව්වක් කරලා යන්න පුළුවන් ’

මහජන ආරක්ෂක ඇමැති ටිරාන් අලස් මහතාගේ පුත්‍රයා සිදු කළ රථවාහන වරදක් වෙනුවෙන් දඩයක් පැනවීමට කටයුතු කරමින් සිටි පොලිස් නිලධාරියකු ‘දඩ ගෙවන්න ඕනෑ නෑ, අපිට උදව්වක් කරලා යන්න’ යැයි කියමින් අල්ලසක් ඉල්ලා ඇත.

පසුගිය සෙනසුරාදා (2 දා) ටිරාන් අලස් අමාත්‍යවරයාගේ පුත්‍රයා සිය වාහනයෙන් මහනුවර ගොස් ඇති අතර ගලගෙදර දී මැද ඉර කැපෙන පරිදි ත්‍රීරෝද රථයකට ඉස්සර කිරීමට යෑමේ දී රථවාහන පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනකු ඔහුගේ වාහනය නතර කර තිබේ. මෙහිදී අලස් මහතාගේ පුත්‍රයා වරද පිළිගෙන ඇති අතර පසුව පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනා ඔහුගේ රියැදුරු බලපත්‍රය ලබාගෙන දඩ කොලයක් ලියන්නට කටයුතු කර ඇත.

එහිදී අමාත්‍යවරයාගේ පුත්‍රයා දඩය ගෙවීමට ආසන්නම තැපැල් කාර්යාලය පිළිබඳව පොලිස් නිලධාරීන්ගෙන් විමසා ඇති අතර ඔවුන් ළඟම තැපැල් කාර්යාලය ඔහුට දැනුම් දී තිබේ. එහිදී දඩ කොලය ලියමින් සිටි පොලිස් නිලධාරියා ‘දඩ ගෙවන්න මහන්සි වෙන්න ඕන නෑ, අපිට උදව්වක් කරලා යන්න පුළුවන් ’යැයි පවසා ඇත. මෙහිදී අමාත්‍යවරයාගේ පුත්‍රයා තමා වරදක් කර ඇති හෙයින් දඩ කොලය ලබාදෙන ලෙස පවසා තමා මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය ටිරාන් අලස් මහතාගේ පුත්‍රයා බව පසුව පවසා තිබේ.

මෙහිදී කලබලයට පත් පොලිස් නිලධාරීන් ඒ පිළිබඳව කලින් නොකිව්වේ ඇයි දැයි අසා ඇති අතර වරදක් කර ඇති හෙයින් තමා කවුද යන්න හඳුන්වාදීම අනවශ්‍ය බව ටිරාන් ඇමැතිවරයාගේ පුත්‍රයා පවසා තිබේ.

පසුව මෙම නිලධාරීන් දෙදෙනා ඇමැතිවරයාගේ පුත්‍රයාගෙන් රුපියල් 1100ක් ඉල්ලා ගෙන පොලිස් යතුරු පැදියේම ගොස් ස්වේච්ඡාවෙන්ම දඩය ගෙවා රිසිට්පත හා රියැදුරු බලපත්‍රය ඔහුට ලබා දී ඇත.
අකිත පෙරේරා

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment