බද්දට එරෙහිව….

47

රජයේ නව බදු සංශෝධනවලට එරෙහිව මහ බැංකු සේවක සේවිකාවන් කළු ඇඳුමින් සැරසී මහ බැංකුව ඉදිරිපිටදී විරෝධය පළ කළ අයුරු.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment