බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමැති ධුරයෙන් ඉවත්වේ

287

තමා ප්‍රවාහන හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉවත්ව පාර්ලිමේන්තුව තුළ ස්වාධීන මන්ත්‍රීවරයකු ලෙස කටයුතු කරන බව බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment