බන්ධනාගාර නිලධාරීන් අසනීප නිවාඩු

215

බන්ධනාගාර නිලධාරීන් අසනීප නිවාඩු වාර්තා කරමින් වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක නිරත වීමට තීරණය කර ඇති බව සමස්ත ලංකා බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ගේ එකමුතුව පවසයි.ඒ අනුව අද සිට ලබන 22 වැනිදා දක්වා එම වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයේ නිරත වන බව ඔවුන් සඳහන් කරයි.රුපියල් 25,000ක වැටුප් වැඩිවීමක් ඉල්ලමින් බන්ධනාගාර නිලධාරීන් අදාළ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයේ නිරත වේ.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment