බම්බලපිටිය සිරි වජිරාරාමයේ පොසොන් පිංකම් දවස පුරා

18

බම්බලපිටිය සිරි වජිරාරාමයේ පොසොන් පොහෝදා පිංකම් 21 වැනි දින දවස පුරා පැවැත්වේ.

තිරිකුණාමලේ ආනන්ද මහ නාහිමියන් පෙරවරු 6.00 ට අනුශාසනාව හා බුද්ධ පූජාව පැවැත්වීමෙන් පසු දම් දෙසුම් පෙ.ව. 8.00ට කිරම අරියදේව, ප.ව. 12.30 ට සතිපට්ඨාන සූත්‍ර දේශනාව කඹුරුගමුවේ මහානාග, ප.ව. 1.15 ට ධර්ම සාකච්ඡාව මීගොඩ සුඛිත, ප.ව. 3.00ට භාවනාව පූජ්‍ය පිටිපන සාසනරතන, ප.ව. 4.00ට දම් දෙසුම රාජාංගනයේ සීලවිමල යන හිමිවරු පවත්වති. මීට අමතරව සීල සමාදාන පිංකම් ද එහි පැවැත්වේ.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment