බස්නාහිර පළාතටම ඇඳිරිනීතිය පනවයි

126

බස්නාහිර පළාතම ආවරණය වන පරිදි පොලිස් ඇඳිරිනීතිය පනවා ඇත.
ගෝල්ෆේස්හි පවතින තත්ත්වය අනුව නැවත දැනුම්දෙන තුරු මෙලෙස ඇඳිරිනීතිය පනවා තිබේ.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment