බැසිල්ගේ ලිත් නඩුව විභාගයට

119

ලිත් මුද්‍රණය කිරීම සම්බන්ධ අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාට එරෙහිව ඉදිරිපත් ඇති නඩුව තවදුරටත් පවත්වාගෙන යාම සම්බන්ධ තීරණය ලබා දීම සඳහා කොළඹ මහාධිකරණය මේවනවිට එම නඩුව විභාගයට ගැනීමට සූදානම් කර ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment