බිත්තරත් ගණන් උස්සන්න හදයි

272

නිෂ්පාදන වියදම පහත හෙළීම සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග නොගතහොත් බිත්තර මිල ඉහළ යෑම පාලනය කළ නොහැකි බව සමස්ත ලංකා බිත්තර නිෂ්පාදකයින්ගේ සංගමය පවසයි.

මේ වන විටත් රුපියල් 22ක් වැනි මුදලකට බිත්තරයක් පාරිභෝගික ජනතාවට ලැබෙන අතර එය තවදුරටත් ඉහළ යා හැකි බව ඔවුන් පෙන්වාදෙයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment