බිත්තර කුකුළු මස් මිල ඉහළ ගියේ ඇයි..? පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය සොයයි..

139

බිත්තර සහ කුකුළු මස් මිල ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යෑම පිළිබඳ හේතුව විමර්ශනය කිරීමට එම නිෂ්පාදකයන් අද ( 16 ) පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියට කැඳවා තිබේ.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment