බිඳවැටුණු විදුලිය යථාවත් කිරීමට සේවක හිඟය හරස් වෙයි

28

ලංවිම ඉංජිනේරු සංගමය

රට පුරා ප්‍රදේශ රැසක විදුලිය බිඳවැටී ඇති ලක්‍ෂ තුනකට අධික විදුලි පාරිභෝගිකයන්ගේ විදුලි සැපයීම යථාවත් කිරීම සේවක හිඟය නිසා තවදුරටත් ප්‍රමාදවිය හැකි බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල ඉංජිනේරු සංගමය පවසයි.

විදුලිය බිඳවැටීම් යථාවත් කිරීමට අවශ්‍ය අතිරේක සේවක පිරිසක් නොමැති බවත්, ඒ පිළිබඳව විෂයභාර ඇමැතිවරයා කළ ප්‍රකාශය තමන්ට ගැටලුවක් බවත් එම සංගමය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසයි.

විදුලිය අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් බවට රජය නම් කර තිබුණ ද, සේවක පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීමට හෝ සිටින සේවකයන් රඳවා ගැනීමට රජය, විෂය භාර ඇමැතිවරයා හෝ ලංවිම අධ්‍යක්‍ෂ මණ්ඩලය සාධනීය පියවර ගෙන නැතැයි ද එම සංගමය චෝදනා කරයි.

එසේම ලංවිම වැඩ බලන සාමාන්‍යාධිකාරිවරයා විසින් පසුගියදා නිකුත් කර ඇති චක්‍රලේඛයක් මගින් ප්‍රාදේශීය විදුලි ඉංජිනේරු කාර්යාලවල නඩත්තු විදුලි ඉංජිනේරු තනතුර ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය සේවා තනතුරු කිහිපයක් අහෝසි කර ඇතැයි ද එම සංගමය පවසයි.

අධික වැසි සහිත කාලගුණය හේතුවෙන් රට පුරා හදිසි ආපදා තත්ත්වයක් ඇතිවී තිබියදී ජනතාවට වඩාත් හොඳ සේවයක් ලබාදීම සඳහා සේවය පුළුල් කරනවා වෙනුවට සෙවාවන් අහෝසි කිරීමට එම චක්‍රලේඛය මගින් පියවර ගෙන ඇතැයි ද ලංවිම ඉංජිනේරු සංගමය කියයි.

පවතින අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වය හේතුවෙන් සිදුවන විදුලිය බිඳවැටීම් යථාවත් කිරීමේදී සිදුවන ප්‍රමාදය පිළිබඳව තමන් ජනතාවට කනගාටුව පළ කරන බව ද විදුලිබල මණ්ඩල ඉංජිනේරු සංගමය වෙනුවෙන් එහි සභාපති, ඉංජිනේරු, ධනුෂ්ක පරාක්‍රමසිංහ මහතා කියා සිටී.

සුජීව තත්සර

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment