බොරදියේ සතුට…

181
බොරදියේ සතුට…

පැවති ගංවතුර හේතුවෙන් කඩුවෙල ප්‍රදේශය ජලයෙන් යටවූ අතර එහිදී දරුවන් ඇතුළු පිරිසක් ඔරුවක ආධාරයෙන් ගමන් ගත් අයුරු.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment