බෝට්ටු ගෙවල්වලට එයි

128

ත්‍රිකුණාමලයට මැන්ඩුවොස් සුළි කුණාටුව බලපෑම මත ධීවර බෝට්ටු ඊයේ (8දා) ගොඩබිමට ගසාවිත් තිබූ අයුරු.

  • සමන් මල්ලවආරච්චි – ත්‍රිකුණාමලය
advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment