භානු නැවත කතරගම දේවාලයට එයි

183

රුහුණු මහා කතරගම දේවාලයේ ඇත් ගාලේ සිටියදී පසුගිය රජය විසින් සත්ව උද්‍යාන වෙත රැුගෙන යන ලද භානු අලියා නැවත රුහුණු මහා කතරගම දේවාලය වෙත පැමිණ ඇත.

වයස අවුරුදු 16 ක් වන මෙම අලියා 2016 වසරේදී පින්නවල අලි අනාථාගාරය වෙත රැුගෙන යන ලදී.

දේවාල පන්සල් වෙත අලි ඇතුන් නොමැතිව පසු වු වකවානුවක දී මෙම භානුු අලියා කතරගම ඇත් ගාලේ සුවයෙන් සිටිය දී රැගෙන යන ලදි.

advertistmentadvertistment