මධ්‍යම අධිවේගයේ මීරිගම – කුරුණෑගල කොටස විවෘත කිරීම 15 දා

244

මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ මීරිගම සිට කුරුණෑගල දක්වා කොටස ලබන ජනවාරි 15 වැනි දින ජනතා අයිතියට පත්කෙරෙන බව මහා මාර්ග අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

රුපියල් බිලියන 137 ක වියදමින් ඉදිකරන ලද මීරිගම සිට කුරුණෑගල දක්වා වූ මංතීරු හතරකින් සමන්විත මෙම කොටසේ දුර කිලෝමීටර් 40.91 කි.

දේශීය අරමුදලින් දේශීය කොන්ත‍්‍රාත්කරුවන් මගින් ඉදිකර ඇති මෙම මාර්ග කොටස මෙරට අලංකාරම අධිවේගී මාර්ග කොටස වේ.

මීරිගම, නාකලගමුව, දම්බොක්ක, කුරුණෑගල සහ යග්ගපිටිය යන ප‍්‍රදේශවලින් අන්තර් හුවමාරු මධ්‍යස්ථාන පහක් මෙම අධිවේගී මාර්ග කොටසට අයත් වේ.

පාරිසරික හා සමාජයීය බලපෑම අවම වන පරිදි මෙම මාර්ග කොටස ඉදිකර ඇත.

අනුර බාලසූරිය

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment