මන්කිපොක්ස් පරීක්ෂණ අද සිට

27

රට තුළ මන්කිපොක්ස් ආසාදිතයින් ඇද්දැයි සොයාබැලීම සඳහා පරීක්ෂණ ආරම්භ කරන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පවසයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment