මනාලියෝ

148

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ බොදු විශ්ව MBBS වෛද්‍ය ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින 1989 දෙසැම්බර් උපන් 5′ 1″ උසැති පැහැපත් පවුලේ එකම දියණියට, උගත් සහකරුවෙකු දෙමාපියන් සොයති. වෛද්‍ය, ඉංජිනේරු, ගණකාධිකාරී විශේෂයි. පවුලේ විස්තර, කේන්දර කොපිය සමග විමසන්න. [email protected]

IN/ම/3/1002

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment