මහජන ආරක්‍ෂාව රකින්න ත්‍රිවිධ හමුදාවට බලය

205

මහජන ආරක්‍ෂාව පවත්වාගෙන යෑම සඳහා ත්‍රිවිද හමුදාවට බලය පවරමින් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පෙරේදා (21 දා) අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කර ඇත.

මහජන ආරක්‍ෂක පනතේ ඒ 40 අධිකාරියට අයත් 12 වැනි වගන්තියෙන් ජනාධිපතිවරයාට පැවරී ඇති බලතල යටතේ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව, නාවික හමුදාව හා ගුවන් හමුදාවට බලය පවරමින් මෙම ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර තිබේ.

කොළඹ පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කය මෙන්ම එම දිස්ත්‍රික්කයට යාබද දේශීය ජල තීරයත්, ගම්පහ පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කය හා ඒ දිස්ත්‍රික්කයට යාබද දේශීය ජල තීරයත් ඇතුළු තවත් පරිපාලන දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකට අදාළව මෙම ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර තිබේ.

චමින්ද සිල්වා

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment