මහජන උපයෝගීතා කොමිසමේ සාමාජිකයන් මාස තුනක්ම ඇවිත් නෑ

102

පනතට අනුව ඔවුන් දැන් නොසුදුස්සන් අස්කරන්න කියා ඇමැතිට ලියනවා
විදුලිය පාවිච්චි කරන්නන්ගේ සංගමයේ ලේකම් සංජීව ධම්මික

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාවේ සාමාජිකයන් සියලු දෙනාම මාස තුනකට වඩා වැඩි කාලයක් කොමිෂන් සභා රැස්වීම්වල සහභාගී වී නැති බවත් එම නිසා කොමිෂන් සභා පනතට අනුව ඔවුන් එහි සාමාජිකත්වය ගැනීමට නොසුදුස්සන් බවත් ඒ පිළිබඳව පියවර ගන්නා ලෙස විදුලිබල හා බලශක්ති ඇමැතිවරයාට ලිඛිතව දන්වන බවත් විදුලිය පාවිච්චි කරන්නන්ගේ සංගමයේ ලේකම් සංජීව ධම්මික මහතා ඊයේ පැවසීය. ඔවුන් පිළිබඳව පියවර ගැනීමේ බලය ඇත්තේ ඇමැතිවරයාට බව ද හෙතෙම සඳහන් කළේය.

කොමිෂන් සභා පනතේ 7(iv) වගන්ති ප්‍රකාරව අඛණ්ඩව මාස තුනක් කොමිෂන් සභා රැස්වීම්වලට සහභාගී නොවන්නේ නම් ඔවුන් කොමිෂන් සභාවේ සාමාජික ධුරය දැරීමට නුසුදුස්සන් බව පනතේ සඳහන් යැයි ද හෙතෙම කීවේය.

ඒ අනුව කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහාචාර්ය මංජුල ප්‍රනාන්දු, උපසභාපති නීතිඥ චතුරිකා විජේසිංහ, සාමාජික ඩග්ලස් නානායක්කාර, සාමාජික සෙල්ලම්පොළ ගෙදර සේනාරත්න, සාමාජික කළුතන්රිගේ දොන් රංජිත් යන සාමාජිකයන් මාස තුනකට වඩා රැස්වීම්වලට සහභාගී වී නැති බව ද ඔහු කියයි.

එම සාමාජිකයන් 2023 පෙබරවාරි 15 සිට 2023 මැයි 23 දක්වා මාස තුනකට වැඩි කාලයක් කොමිෂන් සභා රැස්වීම්වලට සහභාගි වී නැති බව සංජීව ධම්මික මහතා කීවේය.

කොමිෂන් සභාවේ කටයුතු ගිය වසරේ නොවැම්බර් මාසයේ සිට අකර්මණ්‍ය වී ඇති බවත් මේ නිසා යථා කාලයේදී ජනන සැලැස්මට ද බාධා පැමිණීම හරහා විදුලි පිරිවැයට බලපෑම් ඇති කිරීමට හැකි බව ද ලේකම් සංජීව ධම්මික මහතා පවසයි.

අනුරාධ හිරිපිටියගේ

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment