මහනුවර ජනපති මැදුර ඉදිරිපිටත් උද්ඝෝෂණයක්

105

ආණ්ඩුවට එරෙහිව අරගලයේ යෙදී සිටින පිරිසක් මේ වනවිට මහනුවර පිහිටි ජනාධිපති නිල නිවස ඉදිරිපිට දී උද්ඝෝෂණයක නිරත සිටිති.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment