මහනුවර සිට සරසවි උයනට තවත් දුම්රිය මාර්ගයක්

590


මහනුවර සිට සරසවි උයන දක්වා දැනට තනි මාර්ගයක්ව පවතින දුම්රිය මාර්ගය ද්විත්ව මාර්ගයක් ලෙස සංවර්ධනය කිරිමේ කටයුතු ආරම්භ කිරිම ප්‍රවාහන අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය ඊයේ සිදු කළාය. මෙම සංවර්ධනය කෙරෙන මාර්ගයේ මුළු දුර ප්‍රමාණය කි.මි. 05කි.
දෛනිකව මෙම මාර්ගයේ දුම්රිය ගමන් වාර 64ක් පමණ ධාවනය සිදු කෙරෙන අතර කාර්යාල දුම්රිය හා පාසල් සිසුන් ගමන් ගන්නා දුම්රිය ගමන්වාර කිහිපයක්ද ධාවනය වේ. දැනට තනි මාර්ගයක්ව පවතින මෙම මාර්ගයේ දුම්රිය ගමන් වාර 64ක් සිදු කිරිම හේතුවෙන් දුම්රිය හරස් මාර්ග වැඩි වේලාවක් වසා තැබීම නිසා මහා මාර්ගයේ වාහන තදබදයක් සිදු වන බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කරයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment